ข่าวสาร

นวัตกรรมใหม่ของรถขนาดใหญ่

Topbest ได้นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ที่ทำให้มาตรฐานการผลิตตัวถังรถบรรทุกและตัวถังรถโดยสารในประเทศไทยเปลี่ยนไปเทียบเท่ามาตรฐานยุโรปในราคาที่คนไทยจับต้องได้ ...

อ่านเพิ่มเติม

หุ่นยนต์พ่นสี โซลูชั่นที่เพิ่มมูลค่ารถโดยสาร

TOPBEST คือโรงงานผลิตรถเพื่อการพาณิชย์รายแรกในประเทศไทยที่นำเอาหุ่นยนต์พ่นสีมาใช้ในไลน์การผลิตรถโดยสาร ...

อ่านเพิ่มเติม

thThai