นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เว็บไซต์ของ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ได้จัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ หรือจัดการคุกกี้ได้ด้วยวิธีการข้างล่าง

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ (Cookies) เป็น Text ไฟล์เล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และได้ให้อนุญาตไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทเข้าใจความต้องการและการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บคุกกี้ที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) - คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็ปไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย คุกกี้ประเภทนี้จะถูกเปิดใช้งานตลอดเวลา และไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ได้

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) - คุกกี้จะช่วยจดจำการตั้งค่าในการใช้งานของท่าน อาทิเช่น การตั้งค่าของภาษา และการยินยอมให้ใช้คุกกี้ เป็นต้น เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกำหนดใหม่ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Site Analytical/Performance Cookies) - คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราทราบถึงการเข้าเว็บไซต์ของท่านและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และความถี่ในการเข้าชม ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา โดยคุกกี้นี้จะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่ทราบว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และจะไม่สามารถตรวจสอบผลการทำงานของเว็บไซต์ได้

คุกกี้ของการโฆษณา (Targeting Cookies) - คุกกี้นี้จะช่วยเก็บข้อมูลพฤติกรรมการตอบสนองต่อเนื้อหาการโฆษณาของบริษัทผ่านทาง เว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่าน คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

ท่านสามารถดูรายละเอียดคุกกี้ที่มีการใช้งานได้ดังนี้

ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ที่แถบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา (Pop-up cookies banner) หากท่านประสงค์ที่จะปิดใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ ท่านสามารถตั้งค่าได้ที่เบราว์เซอร์ (Browser) ทั้งนี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งาน

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

thThai