• ร่วมงานกับเรา

คุณภาพชีวิตการทำงานที่สมดุลที่ TOPBEST

TOPBEST ให้ความสำคัญกับการให้สมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัวแก่พนักงานทุกคน โดยจัดสรรให้มีสถานที่ทำงานที่ทันสมัย ปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย

เติบโตไปด้วยกัน

Topbest ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพ ด้วยการฝึกอบรมและมีนโยบายหมุนเวียนงานภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ และมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจลักษณะงานในส่วนต่างๆ ที่จะช่วยพนักงานเติบโตและอยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคง

ตำแหน่งว่าง อัตรา
วิศวกรฝ่ายเทคนิค Technical Engineer 2
โฟร์แมนฝ่ายบริการ Foreman Mechanic 4
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานรับประกัน Warranty Claim Administrator 2
ที่ปรึกษาด้านงานบริการ Service Advisor 4
ช่างซ่อมรถบรรทุก/รถบัส Mechanic 2
พนักงานสโตร์ดูแลเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ Store controller 4
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง Workshop Section Manager 2
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขับรถ Driver Trainer 4
พนักงานขายอะไหล่ Parts Sales Staff 2
พนักงานคลังสินค้า Warehouse Operator / Staff 4
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน Accounting and Financial Department Manager 1
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง Procurement Manager 1
เจ้าหน้าที่สรรหา Recruitment Officer 1
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม Training Center Manager 1
เจ้าหน้าที่ IT IT Officer 1

ส่ง Resume มาที่ recruit@topbest.co.th

thThai