• ร่วมงานกับเรา

คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีที่ Topbest

Topbest ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ตลอดจนสร้างสังคมที่ดีในสถานที่ทำงานให้กับพนักงาน

เติบโตไปด้วยกัน

Topbest ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพ ด้วยการฝึกอบรมและมีนโยบายหมุนเวียนงานภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ และมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจลักษณะงานในส่วนต่างๆ ที่จะช่วยพนักงานเติบโตและอยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคง

ตำแหน่งว่าง อัตรา
วิศวกรฝ่ายเทคนิค Technical Engineer 2 สมัครงาน
โฟร์แมนฝ่ายบริการ Foreman Mechanic 4 สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานรับประกัน Warranty Claim Administrator 2 สมัครงาน
ที่ปรึกษาด้านงานบริการ Service Advisor 4 สมัครงาน
ช่างซ่อมรถบรรทุก/รถบัส Mechanic 2 สมัครงาน
พนักงานสโตร์ดูแลเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ Store controller 4 สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง Workshop Section Manager 2 สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขับรถ Driver Trainer 4 สมัครงาน
พนักงานขายอะไหล่ Parts Sales Staff 2 สมัครงาน
พนักงานคลังสินค้า Warehouse Operator / Staff 4 สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน Accounting and Financial Department Manager 1 สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง Procurement Manager 1 สมัครงาน
เจ้าหน้าที่สรรหา Recruitment Officer 1 สมัครงาน
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม Training Center Manager 1 สมัครงาน

thThai