Privacy Policy

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน เราพร้อมเคารพในระเบียบปฏิบัติและกฎหมายแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งทางเลือกในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือประสงค์จะร้องขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทถือครองอยู่ โปรดติดต่อมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

อีเมล : dpo@topbest.co.th
ที่อยู่ : 202/22 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย
เบอร์โทร : 02-180-5818

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากบริษัท เราจึงขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เมื่อคุณสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ของเรา ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้าของเรา กรอกแบบฟอร์มการติดต่อ ขอจดหมายข่าวหรือขอข้อมูลอื่นๆ โดยปกติข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมคือ:

  • ชื่อและนามสกุล
  • ที่อยู่
  • E-mail
  • เบอร์โทรศัพท์

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด จะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ โดยจำกัดการเข้าถึงด้วยรหัสผ่านหรือเทคโนโลยีอื่นที่ใกล้เคียงกันเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อให้คำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของคุณเสร็จสมบูรณ์
  • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ
  • เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด โปรโมชั่น หรือรายละเอียดสินค้าและบริการที่คุณสนใจ
  • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเรา

ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้วางนโยบายและมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม และการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและทำการแก้ไขได้ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวตามที่คุณต้องการ

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เราขอให้ผู้ใช้แต่ละรายระบุตนเองก่อนให้อนุญาตเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล และเราอาจปฏิเสธการร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือการร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ

หากคุณต้องการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเราได้ที่:

อีเมล : pdpa@topbest.co.th
ที่อยู่ : 202/22 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย
เบอร์โทร : 02-180-5818

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ในการจดจำและติดตามพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อตามระยะเวลาอันสมควร โดยทุกการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เราจะแจ้งให้คุณทราบบนเว็บไซต์ของเรา

en_USEnglish