นวัตกรรมใหม่ของรถขนาดใหญ่

Topbest ได้นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ที่ทำให้มาตรฐานการผลิตตัวถังรถบรรทุกและตัวถังรถโดยสารในประเทศไทยเปลี่ยนไปเทียบเท่ามาตรฐานยุโรปในราคาที่คนไทยจับต้องได้ ตั้งแต่การใช้หุ่นยนต์เชื่อมแบบอัตโนมัติ (Robot Welding) ทำให้สามารถควบคุมรอยเชื่อมให้มีคุณสมบัติได้ตามที่ต้องการ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดของ Topbest นอกเหนือจากนั้น รถโดยสารและรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ของ Topbest ทุกคันผ่านการพ่นสีด้วยหุ่นยนต์ (Robot Painting) ทำให้ได้สีสันที่สวยงาม เรียบเนียน และมีความทนทานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

Read more

thThai