หุ่นยนต์พ่นสี โซลูชั่นที่เพิ่มมูลค่ารถโดยสาร

TOPBEST คือโรงงานผลิตรถเพื่อการพาณิชย์รายแรกในประเทศไทยที่นำเอาหุ่นยนต์พ่นสีมาใช้ในไลน์การผลิตรถโดยสาร ที่จะทำให้รถโดยสารมีสีสันสวยงามสม่ำเสมอเหมือนรถยนต์ มีความเงางามและทนทานนานยิ่งขึ้น การใช้แรงงานคนพ่นสี อาจก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมีต่อผู้ทำงานได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น การนำหุ่นยนต์พ่นสีมาใช้จึงมีผลดีต่อสุขภาพของพนักงานอีกด้วย

Read more

thThai